Get Adobe Flash player

Rada rodziców to  organ zajmujący się współpracą rodziców ze szkołą. Wspiera działanie szkoły we wszystkich jej poczynaniach dotyczących kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży oraz współuczestniczy w organizowaniu i finansowaniu różnorodnych przedsięwzięć.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

- p. Monika Kondek- przewodnicząca

- p. Magdalena Sobańska- z-ca przewodniczącego

- p. Aneta Poziemska – skarbnik

- p. Beata Rowińska - sekretarz

Rodzice od zawsze angażowali się w rozwój szkoły w Ładzyniu. Uczestniczyli w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, brali udział w lekcjach otwartych , byli prelegentami na wielu zajęciach szkolnych. Rodzice pozyskiwali też fundusze na zakup potrzebnego sprzętu sportowego. Wielokrotnie sami byli sponsorami pomocy/sprzętu do sal lekcyjnych czy biblioteki. Wiele remontów przeprowadzonych w budynku szkoły, było Ich dziełem.

W ciągu 100 lat istnienia szkoły w Ładzyniu, to właśnie rodzice wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi, tworzyli i tworzą do dnia dzisiejszego historię i tradycję placówki. Nieustannie zabiegają o to, aby szkoła piękniała. Pozyskują fundusze na jej rozwój, organizują festyny rodzinne i kiermasze świąteczne na rzecz szkoły. Rodzice są dobrymi współgospodarzami placówki.

 Regulamin Rady Rodziców

Inne formy współpracy z rodzicami

  • wspólne wyjazdy i ogniska
  • udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach szkolnych
  • wystąpienia rodziców na forum klasy, szkoły
    (prelekcje o zawodach itp.)
  • pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły i przedszkola