Get Adobe Flash player


Zebrania z rodzicami oraz "dni otwarte" dla rodziców 

w  Kalendarz roku szkolnego

 

Inne formy współpracy z rodzicami: 

- udział rodziców w zajęciach otwartych i uroczystościach szkolnych i przedszkolnych;

- wystąpienia rodziców na forum klasy, szkoły (czytanie dzieciom, prezentacja pasji, zawodów);

- pomoc rodziców w pracach na rzecz szkoły i przedszkola.