Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu podjęła decyzję o utrzymaniu składki na fundusz Rady Rodziców w dotychczasowej kwocie 100 zł. Jednakże każda kwota będzie przez nas mile widziana i rozsądnie wykorzystana.

Składki na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne. Z zebranych funduszy przyznajemy dofinansowania do wycieczek, finansujemy nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz nagrody na zakończenie roku szkolnego, dokonujemy zakupów uzgodnionych z dyrekcją szkoły.

Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu 90 % wpłat w danej klasie 25% wpłaconej kwoty zostanie przekazane bezpośrednio do danej klasy, a dzieci będą mogły zdecydować na co ją przeznaczą. 

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr  52 9226 0005 0038 8552 2000 0010, bądź gotówką  u dyrektora, wychowawcy. 

   Numer konta Rady Rodziców:

52 9226 0005 0038 8552 2000 0010