Szkolna Kasa Oszczędności jest to organizacja działająca w naszej szkole, której opiekunem jest pani Anna Kowalczyk. Głównym celem SKO jest nauka dzieci dysponowania swoimi pieniędzmi oraz świadomego oszczędzania. Uczniowie nabywają praktycznych umiejętności, jak korzystać z konta bankowego, które jest bezpieczne    i atrakcyjne graficznie dla dzieci. Opiekun SKO loguje dzieci do serwisu bankowości elektronicznej oraz przyjmuje wpłaty od dzieci, które potwierdza podpisem w książeczce SKO ucznia. Dzieci otrzymują legitymację SKO stworzoną na wzór karty płatniczej.

Oszczędzanie z SKO zaprocentuje w przyszłości


ZAPRASZAM CHĘTNYCH UCZNIÓW, KTÓRZY JESZCZE NIE SĄ CZŁONKAMI SKO DO ZAPISÓW, A JUŻ OSZCZĘDZAJĄCYCH DO CZĘSTYCH WPŁAT NA SWOJE KONTA.

Opiekun SKO p. Anna Kowalczyk

MOJE KONTO KROK PO KROKU

SKO Konto dla Ucznia udostępnione jest w:

·       Serwisie internetowym SKO (www.sko.pkobp.pl) dzieciom będącymi członkami SKO

·       Zaloguj się

·       Wpisujemy swój login i hasło (każdy ma indywidualne)

·       Klikamy OK

Więcej na stronie internetowej: www.pkobp.pl › Dzieci, uczniowie i studenci

 

REGULAMIN SKO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Ładzyniu 

 

1.    Szkolna Kasa Oszczędności  w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu działa pod patronatem Banku PKO BP
w Mińsku Mazowieckim.

2.    Członkiem SKO może być każdy uczeń szkoły podstawowej.

3.    Dowodem przynależności do SKO jest założenie konta, otrzymanie książeczki oszczędnościowej i legitymacji.

4.    Opiekunem SKO  jest p. Anna Kowalczyk.

5.    Wpłat u opiekuna SKO może dokonywać uczeń/uczennica
w czwartki posiadając ze sobą książeczkę SKO.

6.    Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.

7.    Wypłaty w oddziale banku może dokonać jedynie rodzic lub prawny opiekun dziecka mając ze sobą dowód osobisty.

8.    Stan konta ucznia może być zasilany wpłatami innych osób o dowolną kwotę. Można to zrobić przelewem bankowym lub wpłatą w kasie banku.

9.    W razie zagubienia lub utraty legitymacji SKO lub książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO.

10. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

11. Członek SKO może wystąpić z SKO na podstawie oświadczenia  prawnego opiekuna  o wystąpieniu z SKO, zgłasza ten fakt opiekunowi SKO i zwraca legitymację i książeczkę SKO.

12. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP.